Start Dla obywateli Ukrainy

Dla obywateli Ukrainy

Wersja ukraińska:

ГромадяниУкраїни, щомаютьдокумент, виданийПрикордонноюСлужбоюРеспублікиПольща, абоштампвідПрикордонноїСлужбиРеспублікиПольща у проїзномудокументі, щопідтверджуєзаконнеперебуваннянатериторіїРеспублікиПольща, післяперетинукордонувід 24 лютого 2022 року у зв’язкузізбройнимконфліктомнатериторіїУкраїниможутьотриматимедичнудопомогу в Кракові.

Wersja polska:

Obywatel Ukrainy może skorzystać z opieki medycznej na terenie Krakowa, jeśli posiada zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, które potwierdzają legalny pobyt na terytorium Polski, po przekroczeniu granicy nie wcześniej niż 24 lutego 2022 r.

Ul. Braci Drzewieckich 1, 62-025 Kostrzyn

NIP: 7861480086
REGON: 631160867
KRS: 0000687077