Start Aktualności Profilaktyka chorób układu krążenia (CHUK)

Profilaktyka chorób układu krążenia (CHUK)

Dla osób szczególnie narażonych na choroby układu krążenia został opracowany Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (CHUK), który ma na celu podniesienie wiedzy i świadomości pacjentów na temat chorób układu krążenia i zdrowego stylu życia, ale przede wszystkim zmniejszenie o 20 proc. zachorowalności i umieralności Polaków z powodu chorób układu krążenia.

Czy program jest dla Ciebie?

Program profilaktyki ChUK jest dla Ciebie, jeśli spełniasz wszystkie te warunki:
- masz od 35 do 65 lat
 -nie masz cukrzycy, przewlekłej choroby nerek, rodzinnej hipercholesterolemii ani niektórych chorób układu krążenia (jeśli na nie chorujesz, dowiesz się od lekarza, czy możesz wziąć udział w programie)
-nie korzystałeś lub nie korzystałaś z badań w ramach tego programu w ciągu ostatnich 5 lat.

Co czeka Cię w ramach programu? 

Lekarz lub pielęgniarka przeprowadzi z Tobą wywiad i skieruje Cię na badania (pomiar ciśnienia tętniczego krwi oraz badania biochemiczne). Na ich podstawie lekarz dokona oceny ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia oraz wskaże, w zależności od potrzeb, dalsze zalecenia:
-ponownego badania za 5 lat
-edukacji zdrowotnej i ponownego badania za 5 lat
-pozostawienia pacjenta pod kontrolą lekarza POZ poza programem
-skierowania na dalsze leczenie do specjalisty.

Jak się zapisać? 

By móc wziąć udział w programie, wystarczy zgłosić taką potrzebe swojemu lekarzowi pierwszego kontaktu lub pielęgniarce. 

Co zyskasz dzięki programowi? 

Podniesiesz swoją wiedzę na temat chorób układu krążenia oraz zdrowego stylu życia, a jeżeli zostaniesz zakwalifikowany do grupy podwyższonego ryzyka, będziesz miał szansę na wczesne wykrycie choroby i zapewnione skuteczne leczenie specjalistyczne.

Ul. Braci Drzewieckich 1, 62-025 Kostrzyn

NIP: 7861480086
REGON: 631160867
KRS: 0000687077